AIR RECEIVER TANK

ถังพักลม ขนาด 20-2,500 ลิตร ใช้สีกันสนิมทั้งภายในและภายนอก มีการเชื่อมแบบ Submerged Arc Welding (SAW) ความหนาของถังได้รับมาตรฐาน ถังพักลม จะช่วยทำให้การจ่ายลมอัดคงที่ รักษาความดันในระบบให้สม่ำเสมอ กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ