ถังพักลม 800 ลิตร

  • รุ่น DK-800
  • ถังหนา 6 มิลลิเมตร
  • ความสูง2,330 มิลลิเมตร
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง 760 มิลลิเมตร
  • เคลือบสีกันสนิมทั้งภายในและภายนอก
  • แรงดันใช้งาน 10 บาร์ ทดสอบที่แรงดันสูงสุด 15 บาร์
  • พร้อมอุปกรณ์ (เพรสเซอร์เกจ์, บอลวาล์ว, เชฟตี้วาล์ว)