ถังพักลม 20 ลิตร

  • ขนาดถัง 20 ลิตร
  • ถังหนา 2 มิลลิเมตร