ถังพักลม 148 ลิตร

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คุณสมบัติสำคัญของถังพักลม

การเชื่อมแบบ Submerged Arc Welding (SAW)

อุปกรณ์ที่มักจะต้องใช้คู่กับถังพัดลม

PRESSURE GAUGE  /  SAFETY VALVE  /  AUTO VRAIN

ถังพัดลม DK Series

ช่วยทำให้การจ่ายลมอัดคงที่ รักษาความดันในระบบให้สม่ำเสมอ กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหนาของถังพักลม DK Series ใช้ความหนาที่ได้รับมาตรฐานของแต่ละความจุ

Capacity (liters) Thickness (min)
36 2.5
80-90-117 3
148 4
260-1,500 6-8
2,000 ลิตรขึ้นไป 8